Karta podatkowa

Karta podatkowa2019-01-23T12:56:53+01:00

Nasze biuro świadczy usługi w zakresie rozliczania przedsiębiorców w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa jest formą ewidencyjnie bardzo prostą i dość korzystną podatkowo, jednak ma ograniczone zastosowanie i może być stosowana tylko przy prowadzeniu działalności gospodarczej o niewielkich rozmiarach. Prowadzimy wszystkie potrzebne ewidencje do stosowania tej formy opodatkowania.

 

Opodatkowanie kartą podatkową jest jedną z form opcjonalnych, które przedsiębiorca może wybrać jeśli nie chce korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych.

Karta podatkowa – stawki

W tej formie opodatkowania podatek nie zależy od przychodów ani dochodów przedsiębiorcy. Jego wysokość dla danego podatnika jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji. Decyzja jest wydawana odrębnie na każdy rok podatkowy i ustala się w niej kwotowo miesięczne stawki karty podatkowej.

Karta podatkowa – rodzaje działalności

Przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie kartą podatkową tylko wtedy gdy prowadzi określone rodzaje działalności, m.in.:

 • niektóre rodzaje działalności usługowej lub usługowo-wytwórczej – m.in. dotyczy to rzemiosła, wulkanizacji, robót budowlanych dla ludności, fryzjerstwa i kosmetyki, usług parkingowych;
 • usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi lub kwiatami, bez alkoholu;
 • usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem m.in.: paliw silnikowych, samochodów i części do nich;
 • usługi gastronomiczne – bez alkoholu;
 • usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu, w tym taksówek;
 • usługi rozrywkowe – m.in. automaty, wesołe miasteczka;
 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, bez alkoholu
 • usługi ochrony zdrowia ludzkiego w zakresie wolnych zawodów – lekarz, stomatolog, pielęgniarka, położna, felczer, technik dentystyczny;
 • usługi weterynaryjne
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
 • usługi edukacyjne, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny

Opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą wybrać tylko przedsiębiorcy niezatrudniający osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz niekorzystający z usług podwykonawców, z wyjątkiem usług specjalistycznych. Ponadto przedsiębiorca taki nie może wytwarzać wyrobów akcyzowych.

Karta podatkowa – limit

Przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę, jednak przepisy przewidują limity w tym zakresie.

Karta podatkowa – zasady

W tej formie opodatkowania nie prowadzi się żadnych ksiąg podatkowych, poza ewidencją zatrudnienia. Podatnik jest zobowiązany złożyć do końca stycznia roku następnego deklarację, w której informuje się o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od karty podatkowej.

Wyłączona jest możliwość stosowania ulg podatkowych.

Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie karta podatkową nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.