Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych2022-12-02T13:23:05+01:00

Oferujemy naszym klientom prowadzenie wszystkich potrzebnych ewidencji przy stosowaniu tej formy opodatkowania.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form opcjonalnych, które przedsiębiorca może wybrać jeśli nie chce korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych.

Działalność gospodarcza – ryczałt

Z ryczałtu mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej.

Podstawą obliczenia podatku jest przychód bez potrącania kosztów uzyskania.

Przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jeśli w danym roku podatkowym rozpoczyna działalność lub jeśli w poprzednim roku obrotowym osiągnął przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartość 2.000.000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Ryczałt ewidencjonowany – stawki

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. Przykładowo stawki ryczałtu wynoszą.:

 1. 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
 2. 15% przychodów ze świadczenia usług: pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, przesyłania strumieni audio i wideo przez Internet, związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie, prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego  innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, związanych z zarządzaniem, fotograficznych, związanych z zatrudnieniem, obsługi nieruchomości;
 3. 14% przychodów ze świadczenia usług: w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich;
 4. 12% przychodów ze świadczenia większości rodzajów usług informatycznych;
 5. 8,5% przychodów z działalności: usługowej, gastronomicznej w zakresie sprzedaży alkoholu, wytwarzania przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego, edukacji;
 6. 5,5% przychodów z działalności: wytwórczej, robót budowlanych;
 7. 3% przychodów z działalności: gastronomicznej z wyjątkiem sprzedaży alkoholu, handlowej, związanej z produkcją zwierzęcą.

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą stosować podatnicy osiągający przychody z tytułu m.in.:

 • prowadzenia aptek,
 • prowadzenia kantoru,
 • handlu częściami i akcesoriami samochodowymi,
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Rozliczenie podatku jest roczne. Deklarację na podatek dochodowy za dany rok składa się do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego.

Jak obliczyć podatek ryczałtowy?

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do wpłat zaliczek miesięcznych na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tej działalności. Zaliczki oblicza się od przychodu uzyskanego narastająco od początku roku do danego miesiąca. Termin wpłaty zaliczki na podatek za dany miesiąc to 20 dzień następnego miesiąca. Zaliczkę za grudzień płaci się w terminie do złożenia zeznania podatkowego.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia podatnikowi korzystanie z rozmaitych ulg. Przykładami takich ulg są:

 • tzw. ulga rehabilitacyjna
 • tzw. ulga internetowa
 • odliczenie od dochodu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • odliczenie od dochodu darowizn na cele działalności pożytku publicznego lub kultu religijnego

Nie ma możliwości zastosowania odliczenia od zryczałtowanego podatku tzw. ulgi na dzieci.

Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.