Ważne terminy

Ważne terminy2022-08-31T09:30:47+02:00
 • 07/09/2022

  Termin zapłaty:

  • podatku w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni pobrany od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby ani zarządu na terytorium Polski,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • 12/09/2022

  Termin zapłaty:

  • deklaracji ZUS i zapłaty składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników,
  • deklaracji instrastat za miesiąc poprzedni.
 • 15/09/2022

  Termin złożenia:

  • deklaracji ZUS i zapłaty składek ZUS przez płatników składek posiadających osobowość prawną.
 • 20/09/2022

  Termin zapłaty:

  • zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Termin złożenia:

  • deklaracji ZUS i zapłaty składek ZUS przez płatników składek innych niż posiadających osobowość prawną, niebędących jednostkami budżetowymi.
 • 26/09/2022

  Termin złożenia:

  • deklaracji JPK_V7 i zapłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni,
  • informacji VAT UE za miesiąc poprzedni składanej w formie elektronicznej,