Ważne terminy

Ważne terminy2021-10-01T09:43:27+02:00
 • 07/10/2021

  Termin zapłaty:

  • podatku w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni pobrany od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby ani zarządu na terytorium Polski,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • 11/10/2021

  Termin zapłaty:

  • deklaracji ZUS i zapłaty składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników,
  • deklaracji instrastat za miesiąc poprzedni.
 • 15/10/2021

  Termin złożenia:

  • deklaracji ZUS i zapłaty składek ZUS przez płatników składek zatrudniających pracowników.
 • 20/10/2021

  Termin zapłaty:

  • zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 25/10/2021

  Termin złożenia:

  • deklaracji JPK_V7 i zapłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni,
  • informacji VAT UE za miesiąc poprzedni składanej w formie elektronicznej,