Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów2018-11-28T14:13:32+00:00

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy – jeśli nie są prowadzone księgi rachunkowe.

Prowadzenie PKPiR wymaga orientacji w przepisach podatkowych i systematyczności dokonywania zapisów, jednak pozwala odliczać koszty faktycznie poniesione i daje możliwość uzyskania korzyści podatkowych.