Karta podatkowa

Karta podatkowa2018-11-28T13:51:58+00:00

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania przedsiębiorców w formie karty podatkowej. Jest to zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, gdzie wysokość podatku ustala się według stawek miesięcznych zawartych w tabelach zamieszczonych w ustawie. Decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wydaje naczelnik urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy.

Karta podatkowa jest formą ewidencyjnie bardzo prostą i dość korzystną podatkowo, jednak ma ograniczone zastosowanie i może być stosowana tylko przy prowadzeniu działalności gospodarczej o niewielkich rozmiarach. Prowadzimy wszystkie potrzebne ewidencje do stosowania tej formy opodatkowania.