Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę od 1 września 2016 r.

O18061569_sd 1 września 2016 r. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez podpisania z nim umowy o pracę. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
W praktyce aby nie narażać się na kary od PIP nie należy dopuszczać pracownika do pracy przed podpisaniem umowy. Dla bezpieczeństwa warto tak konstruować umowę aby data jej zawarcia była wcześniejsza od daty rozpoczęcia pracy. Należy również pilnować aby badania lekarskie pracownika zostały wykonane przed dopuszczeniem go do pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz 910)

2018-09-25T18:51:54+02:00