Ważne terminy

Ważne terminy2018-12-30T11:58:49+00:00
 • 31/12/2018

  Termin sporządzenia:

  • spisu z natury materiałów i towarów przez przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
 • 07/01/2019

  Termin zapłaty:

  • podatku w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni pobrany od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby ani zarządu na terytorium Polski,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • 08/01/2019

  Termin złożenia:

  • zgłoszenia do ubezpieczeń przez przedsiębiorców, którzy w 2019 r. chcą skorzystać z ulgi tzw. „małego ZUS”
 • 10/01/2019

  Termin zapłaty:

  • deklaracji ZUS i zapłaty składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników,
  • deklaracji instrastat za miesiąc poprzedni.
 • 15/01/2019

  Termin złożenia:

  • deklaracji ZUS i zapłaty składek ZUS przez płatników składek zatrudniających pracowników.
 • 21/01/2019

  Termin zapłaty:

  • zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 25/01/2019

  Termin złożenia:

  • deklaracji i zapłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni,
  • informacji VAT UE za miesiąc poprzedni składanej w formie elektronicznej,
  • informacji VAT-27,
  • informacji JPK_VAT.