Wyprowadzanie zaległości, korekty deklaracji.

Wyprowadzanie zaległości, korekty deklaracji.2018-11-28T14:14:58+00:00

Na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych dokonujemy korekt rozliczeń podatkowych oraz ZUS wraz z prawidłowym sporządzeniem odpowiedmich pism i wyjaśnień.