Sporządzanie pism i wniosków, w tym o interpretację indywidualną

Sporządzanie pism i wniosków, w tym o interpretację indywidualną2018-11-28T14:26:38+00:00

W ramach zlecenia sporządzamy pisma i wnioski do różnych instytucji. Oferta obejmuje także wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (ORD-IN).