Wyprowadzanie zaległości, korekty deklaracji.

Wyprowadzanie zaległości, korekty deklaracji.2019-01-23T13:23:58+02:00

Na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych dokonujemy korekt rozliczeń podatkowych oraz ZUS wraz z prawidłowym sporządzeniem odpowiedmich pism i wyjaśnień.